SEURAKUNTAMME TUKEE SEURAAVIA LÄHETYSMUOTOJA

PYNNÖSTEN PARISKUNTA KAMBODŽASSA

Kummilapsitoiminnan tukeminen Fida-lähetysjärjestön kautta. Fida International ry on vuonna 1927 perustettu Suomen helluntaiseurakuntien lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö. Sen toiminta perustuu kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen ja kristillisiin arvoihin yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa.

KAMBODŽA PYNNÖSTEN TYÖKENTTÄNÄ- terveiset löydät tästä linkistä (media)

Historiaa: Merkittävä historiallinen tragedia oli 70-luvun kansanmurha Punakhmerien kommunistihallinnon toimesta. Tuolloin kaikenikäisiä kuoli eri syistä mm. pakkotyöhön ja pahoinpitelyyn maaseudulla ja kidutuksiin vankilassa. Noina vuosina väestö väheni 7 miljoonasta n. 4 miljoonaan. 30 vuodessa uusi sukupolvi on noussut ja nyt väkiluku on n. 14 miljoonaa. Suurin osa väestöstä on siis nuoria.

Tietoja Kambodzasta:
• Kambodza sijaitsee Kaakois-Aasiassa. Sen naapurit ovat Thaimaa, Laos ja Vietnam.
• Kambodzan pääkaupunki on Phnom Penh (n. 1,5 milj. asukasta).
• Kambodza on maailman buddhalaisin maa (95 %).
• Pääelinkeino on maatalous. Viime vuosina erityisesti tekstiiliteollisuus ja turismi ovat olleet kasvussa.
• Kambodza on yksi johtavista ihmiskaupan maista. Köyhien kylien perheiden lapset ovat riskiryhmässä.

Fidan rahoituksella alueella on tehty kyläyhteisöjen kehitystyötä (= CHE Community Health Education/Evangelism) 170 eri kylässä. CHE on pyrkinyt kylien ihmisten kokonaisvaltaiseen auttamiseen, jolloin evankeliumi on ollut luonnollinen osa tätä auttamista. Sen seurauksena ihmisiä on tullut uskoon Jeesukseen Kristukseen, ja jopa uusia seurakuntia on voitu perustaa Pynnösten työalueelle. Paikallisia pastoreita on n. 40. Seurakuntia on n. 70. Lisäksi on monia pieniä kristittyjen pienryhmiä.

Pynnösten työn haasteita ja työnkuvaa:
• Nuorten pastoreiden mentorointi ja tukeminen.
• Uusien seurakuntien perustaminen paikallisten kumppaniseurakuntien tukena
• Raamatun opettaminen sekä opetusmateriaalin kanavoiminen seurakuntiin ja pienryhmiin

KAMBODŽA: KÖYHIEN KYLIEN LAPSET
• Kansanmurhasta toipuvan Kambodžan kylissä eletään monien haasteiden keskellä. Vähäinen koulutus ja tiedonpuute vaikeuttavat perheiden elämää. Maaseudulla leviävät sairaudet ovat usein seurausta käymälöiden puutteesta ja heikosta hygieniasta. Taikauskoinen suhtautuminen sairauksiin estää niiden tehokkaan hoitamisen. Moni viime vuosien aikana menehtyneistä lapsista olisi voinut selvitä, jos oikeanlaista tietämystä ja apua olisi ollut tarjolla.
• Fida tukee paikallisen kumppanin Kambodžassa tekemää yhteisökehitystyötä. Toimintaa on tällä hetkellä noin 40 kylässä. Kyläläiset oppivat, kuinka puhdas vesi ja hygienia ovat olennaisia sairauksien ennaltaehkäisyssä. Toimeentulo paranee, kun perheet saavat tietoa tehokkaasta maanviljelystä, kotipuutarhan perustamisesta ja eläintenhoidosta. Koulutuksissa pohditaan myös ihmiskauppaan, perinteisiin uskomuksiin ja moraaliin liittyviä kysymyksiä.
• Kummiohjelma on tärkeä osa yhteisökehitystyötä. Lapset pääsevät omille terveysvalistustunneille, joilla opetusta annetaan heidän näkökulmastaan. Lapsille kerrotaan esimerkiksi peseytymisen ja terveellisen ruoan tärkeydestä. Yhteisökehitysohjelmassa käsitellään myös lastenkasvatuksen haasteita ja painotetaan koulunkäynnin merkitystä lasten tulevaisuuden kannalta. Kun kyläyhteisön tietämys lisääntyy, myös kummilasten elämänlaatu kohenee.

NEPALIN LAPSET
Fidan kummiohjelma toimii Nepalin syrjäisissä kylissä, heikoimmassa asemassa olevien kansanryhmien parissa. Näissä kylissä perheet elävät äärimmäisessä köyhyydessä. Koska kylät ovat kaukana muusta asutuksesta, on toimeentulo hankalaa ja raskasta. Myös lapset joutuvat usein jo nuorina raskaisiin kanto- ja rakennustöihin. Fidan kummilapsityö parantaa perheiden elinoloja, jotta lasten hyvinvointi ja tulevaisuus paranisi.
• Keski-Nepalin Padampurissa työtä tehdään alakastisten, slummioloissa elävien perheiden parissa.
• Vuoristoisessa Chandesworissa ohjelma parantaa elinoloja kevään 2015 maanjäristysten tuhoamissa, köyhien kansanryhmien asuttamissa kylissä.
Kummilapsityö auttaa lapsia pääsemään kouluun ja tukee oppimista. Lapset saavat vuosittaiset lääkärintarkastukset ja osallistuvat opetukselliseen lastenkerhoon, joka tukee heidän koulunkäyntiään ja terveyttään.
Yhteisöille tarjotaan valistusta sairauksien ehkäisemisestä, lasten kasvatuksesta, ravinnosta sekä hygieniatason kohentamisesta. Aikuisille tarjotaan kursseja, joilla he voivat oppia esimerkiksi ompelu- tai pyöränkorjaustaitoja elannon hankkimiseksi.
Kun kyläyhteisön elinolosuhteet paranevat, myös kummilasten elämänlaatu kohenee huomattavasti. Kaikki työ on kyläläisten itsensä suunnittelemaa ja hyödyttää näin heitä parhaiten.

Olemme myös Facebookissa ja Instagramissa sekä Youtubessa!

SUOSITTELEMME