SEURAKUNTAMME TUKEE SEURAAVIA LÄHETYSMUOTOJA

KAMBODŽA: KÖYHIEN KYLIEN LAPSET

• Kambodžan kylissä eletään monien haasteiden keskellä. Vähäinen koulutus ja tiedonpuute vaikeuttavat perheiden elämää. Maaseudulla leviävät sairaudet ovat usein seurausta käymälöiden puutteesta ja heikosta hygieniasta. Taikauskoinen suhtautuminen sairauksiin estää niiden tehokkaan hoitamisen. Moni viime vuosien aikana menehtyneistä lapsista olisi voinut selvitä, jos oikeanlaista tietämystä ja apua olisi ollut tarjolla.
• Tuemme Fidan kautta paikallisen kumppanin Kambodžassa tekemää yhteisökehitystyötä. Toimintaa on tällä hetkellä noin 40 kylässä. Kyläläiset oppivat, kuinka puhdas vesi ja hygienia ovat olennaisia sairauksien ennaltaehkäisyssä. Toimeentulo paranee, kun perheet saavat tietoa tehokkaasta maanviljelystä, kotipuutarhan perustamisesta ja eläintenhoidosta. Koulutuksissa pohditaan myös ihmiskauppaan, perinteisiin uskomuksiin ja moraaliin liittyviä kysymyksiä.
• Kummiohjelma on tärkeä osa yhteisökehitystyötä. Lapsille kerrotaan esimerkiksi peseytymisen ja terveellisen ruoan tärkeydestä. Yhteisökehitysohjelmassa käsitellään myös lastenkasvatuksen haasteita ja painotetaan koulunkäynnin merkitystä lasten tulevaisuuden kannalta. Kun kyläyhteisön tietämys lisääntyy, myös kummilasten elämänlaatu kohenee.

NEPALIN LAPSET

• Tuemme Fidan kummiohjelman kautta Nepalin syrjäisissä kylissä olevia lapsia, heikoimmassa asemassa olevien kansanryhmien parissa. Näissä kylissä perheet elävät äärimmäisessä köyhyydessä. Koska kylät ovat kaukana muusta asutuksesta, on toimeentulo hankalaa ja raskasta. Myös lapset joutuvat usein jo nuorina raskaisiin kanto- ja rakennustöihin. Fidan kummilapsityö parantaa perheiden elinoloja, jotta lasten hyvinvointi ja tulevaisuus paranisi.
• Kummilapsityö auttaa lapsia pääsemään kouluun ja tukee oppimista. Lapset saavat vuosittaiset lääkärintarkastukset ja osallistuvat opetukselliseen lastenkerhoon, joka tukee heidän koulunkäyntiään ja terveyttään.
• Yhteisöille tarjotaan valistusta sairauksien ehkäisemisestä, lasten kasvatuksesta, ravinnosta sekä hygieniatason kohentamisesta. Aikuisille tarjotaan kursseja, joilla he voivat oppia esimerkiksi ompelu- tai pyöränkorjaustaitoja elannon hankkimiseksi. Kun kyläyhteisön elinolosuhteet paranevat, myös kummilasten elämänlaatu kohenee huomattavasti. Kaikki työ on kyläläisten itsensä suunnittelemaa ja hyödyttää näin heitä parhaiten.

RAAMATTUJEN PAINATTAMIS- JA LEVITTÄMISTYÖ ISRAELISSA SYVÄNTÖJEN RAAMATTUTYÖN KAUTTA

• Raamattutyö toimii yhteistyössä FIDA:n Israel-valiokunnan ja Avainmedian kanssa.
• Kerätyt varat käytetään Raamattulähetystyön rahoittamiseen. Varoilla tehdään mahdolliseksi Raamattujen painaminen, kuljetus ja jakaminen kohdemaissa sekä tuetaan Raamatun kääntämis- ja koulutustyötä (Home for Bible Translators in Jerusalem, Raamattukoti). Varoja voidaan käyttää myös israelilaisten seurakuntien ja eri maissa toimivien lähetystyöntekijöiden avustamiseen sekä humanitääriseen apuun.

Aitiopaikalla jo yli 70 vuotta
• Lähetyspioneeri Kaarlo Syväntö tuli Israeliin ennen Israelin valtion perustamista heinäkuussa 1947. Hänellä oli kutsu ja varmuus siitä, että hän oli Jumalan lähettämänä oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Itsenäinen Israelin valtio perustettiin keväällä 1948, ja syksyllä 1949 koko Syvännön perhe muutti Israeliin. Kaarlo Syväntö aloitti Raamattujen painatus- ja levitystyön, ja ensimmäiset Ruotsissa painetut hepreankieliset Raamatut saatiin Israeliin vuonna 1956.

Raamattuja tarvitaan
• Raamattuja tarvitaan edelleen juutalaisten, arabien ja siirtotyöläisten parissa. Pyyntöjä tulee postitse sekä Israelista että maan ulkopuolelta. Israelista postitetaan yli 40 000 Raamattua tai Uutta testamenttia vuosittain yli 20 maahan. Raamattuja on painettu 12 kielellä ja lisäksi hankittu ostamalla monilla muilla kielillä. Työn periaate on ollut koko ajan sama: Jumalan Sanaa lahjana "juutalaisille ensin" ja sitten myös pakanoille.
• Syvännöt tarvitsevat edelleen seurakuntien tuen työlleen. Siksi esirukoilijat ja tukijoukot ovat tärkeitä.

PAKISTAN: OPETTAJA

• Pakistanissa on 213 miljoonaa asukasta, joista kristittyjä on 1,6% eli noin 4 miljoonaa.
• Pakistanin kristityt ovat luokiteltu toisen luokan kansalaisiksi. He ovat yleensä köyhimpiä ja kuuluvat haavoittuvaisimpiin. Pakistanissa noin 70% kristityistä on kadunlakaisijoita, sekatyöläisiä ja tiilentekijöitä.
• Pakistanissa pojista 55% käy koulua ja tytöistä 45%. Kristityt lapset asuvat vanhempiensa kanssa ja yleensä kaukana kylistä sekä kaupungeista.
• Tuemme seurakuntana Naimat-nimistä opettajaa, joka opettaa tiilintekijöiden alueella. Opetusta annetaan niin aikuisille kuin lapsille koska monet eivät ole koskaan käyneet koulua. Opettaja opettaa myös Raamattutietoa aikuisille ja lapsille. Aikuisten ja lasten koulussa on tällä hetkellä 32 lasta ja 24 aikuista. Lasten määrä kasvaa koko ajan koska opetus on ilmaista eikä lasten tarvitse maksaa myöskään koulukuljetuksista.

Maryaim Naimat haastattelu
• Asun muslimikylässä Lahoresta. Kylässä on noin 50 kristittyä perhettä. Kristityillä lapsilla ei ole mahdollisuutta käydä koulua. Lapsilla on hyvin vähän tietoa Raamatusta. Heidän vanhempansa ovat yleensä lukutaidottomia. Minä kerron heille Jeesuksestaj ja Jumalasta. Lasten vanhemmat ovat tiilitekijöitä, muslimi-maanomistajien palveluksessa pienellä palkalla. Aidit ovat usein muslimikodeissa kotiapulaisia ja köyhiä.
• Opetan lapsille peruskoulun opetusta ja aikuisia lukemaan ja kirjoittamaan. Jokaiselle lapselle on tärkeää saada koulutus parempaa tulevaisuutta varten. Meidän kylässä ei ole koulua eikä muuten mahdollisuutta antaa lapsille opetusta. Kotikylässä lasten koulu muuttaa tulevaisuudessa ihmisten elintasoa.
• Olen kiitollinen, että saan opettaa lapsille peruskoulun oppiaineita sekä Raamattua.

OVASKAN PERHE
• Seurakuntamme tukee Euroopan lähetystyötä, jossa meillä on lähetteinä Markku ja Johanna Ovaska perheineen. He ovat asuneet Lounais-Saksassa vuodesta 2003 alkaen. Ennen Saksaan siirtymistä Markku ja Johanna olivat muutamia kuukausia Itävallassa sekä vajaan vuoden Lounais-Englannissa, jossa Markku toimi samalla apulaispastorina Cornwallissa. Useiden viikon-parin kestävien Keski-Euroopan-aktiomatkojen jälkeen perhe siirtyi Saksaan, josta käsin he tekevät pääasiassa aktiotyötä eri puolille Eurooppaa.
• Markun päätyö on toimia Euroopan helluntailiikkeiden lähetysjärjestöjen aktiokoordinaattorina (www.pem.pef.eu). Työ on evankelioimis- ja lähetystapahtumien järjestämistä sekä opettamista evankelioimis- ja lähetystyöstä. Myös musiikki ja bänditoiminta on osa heidän palvelutehtäväänsä Euroopassa.
• Markku toteaa: "jokaisen eurooppalaisen tulee saada kuulla evankeliumi, ja jokainen uskova on Jeesuksen todistaja."

Tulevat tapahtumat

  1. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta, tervetuloa

    keskiviikko 17.7 - klo 18:00 - 19:00
  2. Klo 17 Alvar Stenroth. Kahvitarjoilu, Musiikki: Saviruukku. Tervetuloa!

    sunnuntai 21.7 - klo 17:00 - 18:00

Olemme myös Facebookissa ja Instagramissa sekä Youtubessa!

SUOSITTELEMME