Musiikkijuhla 26.5.2024 klo 17

Tervetuloa sunnuntaina 26.5 klo 17 seurakuntamme järjestämään musiikkijuhlaan. Musiikista vastavat mm. Houseband, Saviruukku + Yovel, Esko Taulo, Heli Patana, Martti Ahvenainen. Tilaisuuden lopuksi tarjotaan kakkukahvit. Tervetuloa!

Loiko Jumala ihmisen mieheksi ja naiseksi?

Loiko Jumala ihmisen mieheksi ja naiseksi?

Onko sukupuoli biologinen tosiasia, joka säilyy ihmisen muuttumattomana ominaisuutena koko hänen elämänsä ajan? Vai onko sukupuoli henkinen identiteetti, jonka ehdoilla myös hänen kehoaan on muokattava? Tulisiko koko yhteiskunta organisoida ihmisen sukupuolikokemuksen pohjalta sen sijaan, että se tähän asti on organisoitu biologisen sukupuolen perusteella?

Kun yhteiskuntaelämän perustana oleva biologinen sukupuolikäsitys muutetaan tarkoittamaan subjektiivista kokemusta tai mielikuvaa, koko yhteiskuntajärjestys muuttuu perustavalla tavalla: ydinperhenormit murtuvat ja yhteiskunnan perussoluksi tulevat irralliset yksilöt.

Merkitseekö muutos lisääntyvää vapautta vai tehokkaampaa valtion kontrollia? Sukupuoli-identiteetti on subjektiivinen kokemus, jota ei ole mahdollista todentaa. Mahdollistaako tämä sen, että yhteiskuntaa ohjataan yhä enemmän sellaisten mielikuvien pohjalta, jotka voidaan mielivaltaisesti määritellä?

Näihin kysymyksiin annetaan erilaisia vastauksia riippuen arvolähtökohdista ja painotuksista. Erityisen kiistanalaisia ovat kysymykset naisten ja lasten asemasta koetun sukupuolen varaan rakentuvassa yhteiskuntajärjestyksessä. Onko seurauksena uusi vapaus vai uudenlaiset ihmisoikeuksien rajoitukset?

Kasvatustieteen emeritusprofessori Tapio Puolimatka puhuu aiheesta Pälkäneen katukappelissa (Keskustie 5, 36600 Pälkäne) sunnuntaina 24.9. klo 16.00.